Terra Madre Norway 2013 - en kort rapport

TMN2013 ble arrangert av Slow Food Røros i samarbeid med Hilde Bergebakken fra Destinasjon Røros og Mikael Forselius fra Røros Hotell. I komiteen fra Slow Food Røros satt Per Tore Holgersen(leder), Kerstin Ulrich, Robert Veldhuis, Torstein Holm og Wiktor Hagan(kasserer).
TMN2013 ble arrangert i tiden fra 17. til 20. oktober og hadde sitt hovedsete på Storstuggu Kultur og Konferansesenter og på Røros Hotell. Noen andre enkeltarrangementer ble arrangert på andre steder. Se program.
I forberedelsene ble det lagt vekt på hva som var oppe i tiden innenfor vårt arbeidsområde og hva vi var gode på på Røros. Samtidig var det viktig å finne innslag som var attraktive både for Slow Food medlemmer og for det alminnelige publikum.
Alle foredragssesjoner var åpne for alle og var gratis. Måltidene ble arrangert av forskjellige spisesteder og hver enkelt tok betalt for maten. Ekskursjoner ble også arrangert av andre enn hovedarrangør.
Programmet følger på slutten av denne rapporten og vil ikke bli gjennom gått i detalj. Generelt om programmet er å si at vi som var tilstede fikk forelesninger av meget god kvalitet av anerkjente forelesere med høy kompetanse. På tross av liten deltagelse ble det aller meste av programmet gjennomført og vi som var tilstede fikk stort utbytte hele veien.

Vi hadde regnet med at de skulle være en viss tilslutning av fra eksisterende Slow Food Convivier i Norge men dette slo helt feil. Vi har ingen forklaring på hvorfor ingen av de nevnte møtte. To av lagene hadde på et tidlig tidspunkt meldt at de skulle komme med en gruppe men når vi kom til arrangementet møtte ingen. Dette var nok den største overraskelsen med arrangementet. Arrangementet med programmet hadde vært synliggjort på nettsiden, brev til Slow Food kontakter, til pressenettverk innen mat, på destinasjonens nettsider, lokalradio i tillegg til skrevne media og på Facebook.
De to ekskursjonene, lokalmatsafari med buss rundt Aursunden og turen til Rørosmeieriet hadde meget bra oppslutning og det var en fordel at det ikke var flere med. På den andre side måtte ekskursjon til Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk avlyses sammen med ekskursjon på søndag pga for dårlig påmelding.
Det var også planlagt flere Slow Food møter tidlig i programmet og dette ble redusert pga dårlig deltagelse fra Slow Food.
Vi kan ellers si generelt at det var flere lokale interessenter som møtte opp på en del av foredragene og spesielt var det bra deltagelse på barnematkurset på lørdag. Det var også god deltagelse både på måltidet med samisk mat og på lørdagens festmiddag.
De forskjellige programinnslagene hadde fra 15 til 50 deltagere.
Arrangementet ga oss som arrangør nyttig lærdom som vi kan ta med oss ved forberedelse til et nytt arrangement, om det skulle bli Terra Madre Norway eller et annet tilsvarende arrangement i en region hvor vi er sterke på Slow Food ideene.
Vi stiller imidlertid spørsmål ved styrken i de norske conviviene og aktiviteten i disse og ser et stort behov for å oppdatere oversikten over convivier på slowfood.no.

Det gjennomførte programmet så slik ut:
TORSDAG 17.oktober
13:00 Lokalmatsafari med smak av Rørosvidda
Tur Aursunden rundt, besøk på Stensaasen Reinsdyrslakteri, Vauldalen Fjellhotell, Torsvoll Hjorteoppdrett og Kalsa gardsbakeri. Lunsj, smaksopplevelser og kaffe med bakst, guide og buss.

20:00 Kaffestuggu
Velkomstmiddag og sosialt samvær – på Kaffestuggu i sentrum av den gamle Bergstaden.
På menyen står Langstekt lam.

FREDAG 18.oktober
09:00-11:00Storstuggu
Slow Food Norden – en statusrapport. Virksomheten i de Nordiske landene.
Hva er Slow Food? Ved Katrine Klinken fra København, matskribent og blogger og leder i
Slow Food Norden.

11:00 – 12:00 Ekskursjon til Rørosmeieriet.

12:30-14:00 Kaffestuggu
Helge Christie Foredrag om surpølse fra hele verden,
Lunsj SURPØLSE på Kaffestuggu

14:30-16:30 Storstuggu
Gamle norske storferaser
Ove Fosså, leder, Slow Foods komité for Smakens Ark i Norge. Orienterer om Smakens Ark og dagens status i Norge. Gir en innføring i hvilke kriterier som må være tilstede for å bli ført opp på denne listen.
Nina Sæther, PhD Avdelingsdirektør, Norsk genressurssenter. Status og muligheter for de bevaringsverdige norske storferasene
Røros kua, informasjon av representant for STN.

16:30 – 18:00 Storstuggu
Andelslandbruk nasjonalt og internasjonalt av Marte von Krogh, Rådgiver i Oikos
– Økologisk Norge som rådgiver, har ansvar/jobber med etablerte og alternative omsetningskanaler. Opptatt av bærekraftig forbruk, av at vanlige forbrukere “stikker fingern i jorda” og forholder seg til hvor maten kommer fra. Opptatt av god mat, ekte mat, fersk mat – aktiv i nyoppstartede Oslo Kooperativ Egne erfaringer fra oppstart av andelslandbruk i Norge.
Aage Steen Holm sivilagronom fra Universitetet i Ås.
Jobbet 6 år i Oikos – Økologisk Norge, og deltok derigjennom i et prosjekt i regi av Norges Vel for å opprette andelslandbruk i Norge. Som et resultat av dette ble to andelslandbruk opprettet: Øverland og Ommang søndre. Har vært andelseier i Øverland. Jobber nå hos Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, med hovedvekt på økologisk landbruk og jordvern/arealplanlegging.

19:00 Hagakoja
Slow Food Sapmi og Samiske mattradisjoner og smaksprøver.
Eva Norfjell fra Rørosrein som også eier Hagakoja hvor vi skal være. Niels Tony Brandsfjell fra Fjellvilt representerer Slow Food Sápmi – kommer til Hagakoja for å fortelle om samiske mattradisjoner. Vi har en unik tradisjon hva gjelder utnyttelse av reinen, der “intet går til spille”. Foredrar om reindrift og samisk kosthold i Rørosområdet.
Hagakoja
Middag – et typisk samisk måltid.

LØRDAG 19.oktober

09:00-10:00Storstuggu
Rørosmat – en suksesshistorie av Ingulf Galåen

10:15-11:15 Storstuggu
Konservering av norsk tradisjonskost – teori og praksis.
Foredrag av Astri Riddervold – en av landets absolutt ledende fagfolk på norske mattradisjoner og matkultur. Det var opprinnelig hennes magistergradsavhandling i etnologi som dannet utgangspunkt for boken Konservering av mat, som utkom første gang i 1993.

11:30-12:30 Storstuggu
Pinnekjøtt-dialogen – Pinnekjøtt-boka er kanskje klar til signering
Foredrag av Helge Christie – kjent for de fleste med interesse for norsk landbruk, WTO og mathistorie. Christie har skrevet 11 bøker hvorav flere lærebøker om mat, WTO, matkultur og mathistorie. Christie er Meta-Coach innen meninger vi tillegger mat, og mathistoriker.

12:30 – 13:30 Lunsj på Røros Hotell
Tverrsmaking på storfekjøtt med smaksprøver av ulike raser og dette serveres med salat og saus.

14:00 – 15:00 Storstuggu
Hvordan lykkes med rene råvarer og tydelig konsept Innledning og foredrag. Jon-Frede Engdal, mannen bak Kolonihagen, spisestedet i den frodige, lille bakgården på Frogner, der et vell av urter, blomster og busker møter deg på vei inn til en hyggelig uteservering og et innelokale der duften av nybakst, kaffe og varm mat fra kjøkkenet konkurrerer om sansenes oppmerksomhet og Oslos spennende spisested, Maaemo med 2 stjerner i Michellinguiden
.
15:15 – 16:15 Storstuggu
Det er ikke bare barnemat- kurset Mikael Forselius
Barn liker sunn mat, bare de får nok tilgang til det. Hjemmelaget mat for de minste er slett ikke bortkastet tid, og det er heller ikke så vanskelig å få til. Mikael Forselius lærer deg hvordan!
Har virkelig barn noen preferanser så lenge maten smaker noenlunde godt? Kan den lille kjenne forskjell på hjemmelaget og ferdigprodusert mat? Svaret er et rungende ja! Flere moderne forskningsstudier viser at hjemmelaget mat til ungene fra de er små gjør barna sunnere og fører med seg en bedre utviklet smakssans. Når disse barna blir sju år, spiser de også mer frukt, grønnsaker og annen sunn kost enn barn som fått barnemat på glass. På denne kurset får du gode tips og nyttige oppskrifter for barn fra 4 måneder til 5 år. Ta gjerne med barnet ditt på kurset, her blir det smaksprøver til alle små!

16:30 – 17:30 Storstuggu
Drikkeskikker i historisk sammenheng. Øl og Aquavit. Per Harald Grue.

20:00 Røros Hotell
Festmiddag – Røroskål. Dessert og en fl Hovistuten øl.
Kulturelle innslag. Toastmaster og historieforteller: Helge Christie med bl.a. historien om Røroskål.

Programmet er gjennomført med økonomisk bistand fra Røros Hotell, Blilyst, Røros Kommune, Røros Everk og Rørosbanken og med en stor grad av frivillig innsats og godt samarbeid med foredragsholderene.

Program

Programmet for Terra Madre Norway 2013 på Røros er nå klart.
Vi tar forbehold om endringer.
Informasjon om påmelding finner du nederst i denne artikkelen. På måltidene og de postene som koster penger er det bindende påmelding. Om du trenger mer informasjon kan du sende spørsmål til Slow Food Røros på roros@slowfood.no

TORSDAG 17.oktober

13:00 – 18:00 Lokalmatsafari med smak av Rørosvidda – for de som har kommet tidlig
Matguiden tar dere med Aursunden rundt, og vi besøker Stensaasen Reinsdyrslakteri, Vauldalen Fjellhotell, Torsvoll Hjorteoppdrett og Kalsa gardsbakeri. Lunsj smaksopplevelser og kaffe med bakst, guide og buss er inkludert.
Kr. 680,- BINDENDE PÅMELDING innen 15.oktober (Min 12 personer)

20:00 Kaffestuggu

Velkomstmiddag og sosialt samvær – på i sentrum av den gamle Bergstaden.
På menyen står Langstekt lam. Kr 255,- BINDENDE PÅMELDING
Vert : Mikael Forselius

FREDAG 18.oktober

09:00-10:00Storstuggu

Slow Food Norden – en statusrapport. Virksomheten i de Nordiske landene.
Ved Katrine Klinken fra København, matskribent og blogger og leder i
Slow Food Norden.

10:00-11:00 Storstuggu

Slow Food møter, aktuelle emner, Slow Food Youth mm

11:00 – 12:00 Ekskursjon til Rørosmeieriet. Begrenset antall.
11:00 – 12:00 Ekskursjon til Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk. Begrenset antall. Kr 180 pr pers.

12:30-14:00 Kaffestuggu

Helge Christie Foredrag om surpølse fra hele verden,
Lunsj SURPØLSE* på Kaffestuggu kr 175,- BINDENDE PÅMELDING

14:30-16:30 Storstuggu

Gamle norske storferaser
Ove Fosså, leder, Slow Foods komité for Smakens Ark i Norge. Orienterer om Smakens Ark og dagens status i Norge. Gir en innføring i hvilke kriterier som må være tilstede for å bli ført opp på denne listen.
Nina Sæther, PhD Avdelingsdirektør , Norsk genressurssenter. Status og muligheter for de bevaringsverdige norske storferasene
Telemarksfe, informasjon av Slow Food Telemark.
Røros kua, informasjon av representant for STN.

16:30 – 18:00 Storstuggu

Andelslandbruk nasjonalt og internasjonalt av Marte von Krogh, Rådgiver i Oikos
– Økologisk Norge som rådgiver, har ansvar/jobber med etablerte og alternative omsetningskanaler. Opptatt av bærekraftig forbruk, av at vanlige forbrukere “stikker fingern i jorda” og forholder seg til hvor maten kommer fra. Opptatt av god mat, ekte mat, fersk mat – aktiv i nyoppstartede Oslo Kooperativ (som er en slags blanding mellom abonnementordning og andelslandbruk, et medlemseid kooperativ som kjøper økologiske og biodynamiske produkter rett fra bonden, uten mellomledd.
Egne erfaringer fra oppstart av andelslandbruk i Norge . Aage Steen Holm sivilagronom fra Universitetet i Ås.
Jobbet 6 år i Oikos – Økologisk Norge, og deltok derigjennom i et prosjekt i regi av Norges Vel for å opprette andelslandbruk i Norge. Som et resultat av dette ble to andelslandbruk opprettet: Øverlandel og Ommang søndre. Har vært andelseier i Øverland. Jobber nå hos Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, med hovedvekt på økologisk landbruk og jordvern/arealplanlegging.

19:00 Hagakoja

Slow Food Sapmi Samiske mattradisjoner og smaksprøver.
Eva Norfjell fra Rørosrein som også eier Hagakoja hvor vi skal være. Niels Tony Brandsfjell fra Fjellvilt representerer Slow Food Sápmi – kommer til Hagakoja for å fortelle om samiske mattradisjoner. Vi har en unik tradisjon hva gjelder utnyttelse av reinen, der “intet går til spille”. Foredrar om reindrift og samisk kosthold i Rørosområdet.

Hagakoja

Middag – et typisk samisk måltid inkl 2 drikkeneheter
kr 690,-. BINDENDE PÅMELDING. Begrenset antall.

LØRDAG 19.oktober

09:00-10:00Storstuggu

Rørosmat – en sukseshistorie av Ingulf Galåen

10:15-11:15 Storstuggu

Konservering av norsk tradisjonskost – teori og praksis.
Foredrag av Astri Riddervold – en av landets absolutt ledende fagfolk på norske mattradisjoner og matkultur. Det var opprinnelig hennes magistergradsavhandling i etnologi som dannet utgangspunkt for boken Konservering av mat, som utkom første gang i 1993.

11:30-12:30 Storstuggu

Pinnekjøtt-dialogen – Pinnekjøtt-boka er kanskje klar til signering
Foredrag av Helge Christie – kjent for de fleste med interesse for norsk landbruk, WTO og mathistorie. Christie har skrevet 11 bøker hvorav flere lærebøker om mat, WTO, matkultur og mathistorie. Christie er Meta-Coach innen meninger vi tillegger mat, og mathistoriker.

12:30 – 13:30 Røros Hotell

Tverrsmaking på storfekjøtt med smaksprøver av ulike raser og dette serveres med salat og saus. Kr 225,-.

14:00 – 15:00 Storstuggu

Hvordan lykkes med rene råvarer og tydelig konsept Innledning og foredrag. Jon-Frede Engdal, mannen bak Kolonihagen, spisestedet i den frodige, lille bakgården på Frogner, der et vell av urter, blomster og busker møter deg på vei inn til en hyggelig uteservering og et innelokale der duften av nybakst, kaffe og varm mat fra kjøkkenet konkurrerer om sansenes oppmerksomheten og Oslos spennende spisested, Maaemo med 2 stjerner i Michellinguiden
.

15:15 – 16:15 Storstuggu

Det er ikke bare barnemat- kurset Mikael Forselius
Barn liker sunn mat, bare de får nok tilgang til det. Hjemmelaget mat for de minste er slett ikke bortkastet tid, og det er heller ikke så vanskelig å få til. Mikael Forselius lærer deg hvordan!

Har virkelig barn noen preferanser så lenge maten smaker noenlunde godt? Kan den lille kjenne forskjell på hjemmelaget og ferdigprodusert mat? Svaret er et rungende ja! Flere moderne forskningsstudier viser at hjemmelaget mat til ungene fra de er små gjør barna sunnere og fører med seg en bedre utviklet smakssans. Når disse barna blir sju år, spiser de også mer frukt, grønnsaker og annen sunn kost enn barn som fått barnemat på glass. På denne kurset får du gode tips og nyttige oppskrifter for barn fra 4 måneder til 5 år. Ta gjerne med barnet ditt på kurset, her blir det smaksprøver til alle små!

16:30 – 17:30 Storstuggu

*Drikkeskikker i historisk sammenheng . Øl og Aquavit *. Per Harald Grue.

20:00 Røros Hotell

Festmiddag – Røroskål. Dessert og en fl Hovistuten øl.
Kr 600,- BINDENDE PÅMELDING
Kulturelle innslag. Toastmaster og historieforteller: Helge Christie med bl.a. historien om Røroskål.

SØNDAG 20.oktober

09:00 – 12:00 Lokalmatsafari med smak av Rørosvidda – for de som har tid før de reiser hjem
Turen går til Galåvolden Gård, der vi hører den unike gårdshistorien – og spiser gårdsis som er produsert på gården, før vi tar turen forbi Terese Johaugs hjem til Kølbua og Meierigården i Dalsbygda, og vi besøker Røroskjøtt i Os.
Smaksopplevelser, lokalmatguide og buss kr. 580,- (påmelding innen 18.okt – min 12 deltakere)

OM PÅMELDING OG DELTAGELSE

Overnatting må bestilles av den enkelte på www.roros.no

Alle påmeldinger er bindende og må gjøres med fullt navn og adresse.
Vi må også ha påmelding på de forskjellige programmene som ikke koster penger.

Det betales ingenting på forhånd. All betaling skjer på det enkelte sted.

Klikk her for PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldinger gjøres på epost til:
roros@slowfood.no

eller med brevpost til:
Terra Madre Norway 2013, Postboks 123, 7461 Røros

Reise til Røros kan gjøres med Widerøe Flyseskap fra Gardermoen, med tog over Rørosbanen som går fra Oslo til Trondheim eller med bil over Riksvei 30. Riksvei 31 går fra Härjedalen.

Terra Madre Norway

Følges av 10 medlemmer.

Terra Madre Norway 2013 arrangeres på Røros 17.-20.oktober Mer om sonen

Origo Terra Madre Norway er en sone på Origo. Les mer

Om Terra Madre
Terra Madre er et internasjonalt nettverk av det Slow Food kaller «matsamfunn» fra hele verden. Terra Madre arrangeres annet hvert år i Torino, Italia og samler over 5000 delegater fra hele verden. Et tegn på Slow Food og Terra Madre sin voksende innflytelse er at de nå er invitert til å delta på G8 møtene. I tillegg til den internasjonale kongressen vokser det fram nasjonale Terra Madre møteplasser. Terra Madre er aktiv hver dag i mer enn 150 land. Norsk Terra Madre startet i 2009.

Annonse